Professionel og kvalificeret oversættelse og tolkning

Vi udfører oversættelses- og tolkeopgaver til en bred kreds af brugere som strækker sig fra de offentlige myndigheder til erhvervslivet.

Udpluk af vores kunder siden 1999

Vi kan fordi….

Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS er en væsentlige leverandør af oversættelses- og tolkebistand til offentlige myndigheder og erhvervslivet og arbejder udelukkende med oversættelse og tolkning.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at vi ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.