Velkommen til Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark

Professionel og kvalificeret oversættelse og tolkning til og fra alverdens sprog.

Translatørservice Danmark er en væsentlige leverandør af oversættelses- og tolkebistand til offentlige myndigheder og erhvervslivet og arbejder udelukkende med oversættelse og tolkning.

Vi har udført oversættelses- og tolkeopgaver for en bred kreds af brugere siden 1999.

Vores samarbejdspartnere er:

  • Kommunale, regionale og statslige institutioner
  • Ministerier og udenlandske konsulater
  • Retslige instanser og advokatfirmaer
  • Mellemstore og store virksomheder