Advokater og domstole

En stor del af Translatørservice Danmarks | Tolkeservice Danmarks oversættere og tolke er også godkendt af Rigspolitiet. Med disse oversættere og tolke leverer Translatørservice Danmark tolke- og oversættelsesbistand til advokater og domstolene.

Vi har gennem årene udført følgende opgaver for store advokatkontorer og domstolene:

Jura: stævninger, straffesager, domsudskrifter, ægtepagter, sagsakter, boligsager, arvesager, legalisering (apostille) af dokumenter i Udenrigsministeriet; skilsmissedokumenter, vielsesattester, dåbsattester m.m.

Økonomi / merkantilt: årsberetninger, marketing, brochurer, regnskaber, fusionsaftaler, nyhedsbreve, licitationsmateriale, kontrakter, konceptbeskrivelser, eksamensbeviser m.m.