Freelance tolke søges

Tolkeservice Danmark ApS søger freelancetolke på alle sprog over hele Sjælland. Opgaverne består i at yde tolkning til de kommunale forvaltninger og institutioner herunder; Jobcentre, sprogcentre, skoler, daginstitutioner og sundhedsplejen m.m.

Opgaverne består af mundtlig tolkning, skriftlige oversættelsesopgaver og telefoniske tolkninger.

Kvalifikationer: Sproglig og faglig uddannelsesbaggrund, kulturel forståelse, indsigt i tolkeetik og tolketekniske færdigheder og tolken skal have bestået vores interne prøve.

Endvidere kræves fleksibilitet og gode samarbejdsevner. Tolke -og oversættere som har en tolkeuddannelse fra Handelshøjskolen er undtaget fra ansættelsestesten.

Ansøgning om arbejde som freelance tolk kan sendes elektronisk til mail@tsdk.dk eller udfyld ansøgningsformularen som findes på vores hjemmeside.