Garanti

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udøres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Da vi prøver at imødekomme vores brugers forventninger og ønsker, vil vi gerne høre fra dig, hvis du har nogle kommentarer, ris eller ros om en udført opgave. Du kan evaluere os her på vores evalueringsside.