Mentor

Mentorkorps med stærk faglig baggrund

Enhver borger i samfundet rummer nogle ubrugte ressourcer, som man endnu ikke har fået øje på og kunnet udnytte til gavn for både samfundet og erhvervslivet.
Den brede gruppe af fagpersoner, som vores mentorkorps udgør, arbejder derfor ud fra mottoet: ”fokus på ressourcer frem for mangler og begrænsninger”

Har du brug for støtte til borgere, som enten sprogligt, kulturelt, fysisk eller psykisk har svært ved at trives og indgå i hverdags- eller arbejdslivet?
Det har vi tilbudt kommuner og regioner siden 2007 i form af støtte og rådgivning ved vores faguddannede mentorer.

Vores mentorkorps består af følgende faggrupper:
Pædagoger, tolke, lærere, socialrådgivere, sosu-assistenter, sygeplejersker, psykologer, psykiater, konsulenter, oversættere, translatører, døve og hørende -som bruger tegnsprog.

Vi arbejder primært med:

  • Dansksprogede mentorer, som også kan tale nyankomne flygtninges sprog
  • Mentorer for socialt udsatte børn, unge og familier
  • Mentorer til integration af nye borgere i arbejde og uddannelse
  • Hørende og døve tegnsprogsmentorer for døve og hørehæmmede
  • Aflastning, praktisk hjælp, mentor- eller konsulentstøtte til fysisk eller psykisk funktionshæmmede borgere.