Mentor

Tolke som mentorer

En del af vores tolke har en almen faglig eller socialpædagogisk uddannelse og erhvervserfaring, der gør, at de ud fra deres uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag kan give særlig støtte og vejledning over en kort eller lang periode til borgere, der taler samme sprog som tolken.

Med udgangspunkt i mottoet “fokusering på ressourcer fremfor begrænsninger og mangler” tilbyder vi mentorstøtte til:

Nyankomne flygtninge med begrænsede ressourcer, som skal støttes og vejledes i de nye omgivelser her i Danmark. Læs mere om vores særlige indsats for nyankomne borgere

Unge, som har særlig brug for støtte og faglig vejledning i skolen og ved start på job, uddannelse eller andet forløb

Børnefamilier og enlige forædre, som skal støttes i dagligdagen og i skolesammenhæng

Borgere, som har en psykisk lidelse eller nedsat funktion

Voksne, som skal starte i virksomhedspraktik, løntilskuds- og fleksjob eller ordinært ansættelsesforhold.