Nyankomne flygtninge

Mentor- og rådgiverordning for nye borgere

Hos Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS bliver vores mentorer altid udvalgt med henblik på at skabe en tryg og god relation til nyankomne borgere. Vi tror, at faglighed og godt relationsarbejde er vejen frem, når det gælder om at give nyankomne borgere den bedst mulige hjælp og vejledning. Derfor er vi meget bevidste om at udvælge vores mentorer med omhu, så netop disse færdigheder hører til kernen i vores mentorarbejde. Derfor har alle vores mentorer en socialfaglig uddannelse og mangeårig erfaring med socialt arbejde.

Hos Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS tror vi, at den første periode af en nyankommen borgeres tid her i landet er af stor betydning for vedkommendes senere liv i Danmark. Al erfaring viser, at en god modtagelse og en tidlig indsats giver bedre forudsætninger for en god og sund integration. Vores mål er derfor at skabe optimale rammer om borgerens tilværelse, så denne kan blive selvkørende og selvforsørgende uden støtte fra det offentlige. Vi vil derfor være med til at gøre en forskel i den enkelte nyankomne borgers liv og guide vedkommende ind i det danske samfund på bedst mulig vis.

Den første tid i Danmark kan være en udfordring for mange. De nyankomne borgere møder et nyt sprog, en helt ny kultur, ny lovgivning og nye regler, nye retningslinjer og i det hele taget nye måder at gøre tingene på. Vi anerkender, at dette kan være en stor omvæltning i den enkelte borgers liv. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vores mentorer forstår det sprog og den kultur, de nyankomne borgere kommer fra, og lader dette tjene som udgangspunkt for god hjælp og vejledning.

Særlig den sproglige barriere har stor indflydelse på den nyankomne borgers tilværelse. Det kan være en udfordring for den enkelte at sætte sig ind i regelsæt, udfylde ansøgningsskemaer, kontakte læger og kommunale instanser – altså ting, man anser som helt basale hverdagsting.

Vores mentorer vil derfor kunne tilbyde hjælp og vejledning indenfor flere områder såsom at:

Hjælpe og vejlede ved ansøgning om familiesammenføring med flygtninges familiemedlemmer

Hjælpe og vejlede ved ansøgning om hjælp til transport af familiesammenførte gennem Dansk Flygtningehjælp

Hjælpe og vejlede omkring kontakt til praktiserende læge og sygehusvæsen med henblik på helbredsvurdering (generel helbredsundersøgelse) af nyankommne flygtninge og familiesammenførte familiemedlemmer

Hjælpe og vejlede omkring kontakt til praktiserende læge og sygehusvæsen ved pludselig opstået sygdom

Hjælpe og vejlede omkring kontakt til tandlæge

Hjælpe og vejlede omkring kontakt til barns daginstitution, skole og fritidsordning

Hjælpe med at tage kontakt til kommune og sagsbehandler

Hjælpe og vejlede den nyankomne borger og dennes familie med henblik på at opbygge relationer og netværk gennem kontakt til frivillige organisationer og introduktion til idræts- og foreningsliv og lignende

Hjælpe og vejlede ved oprettelse af NemKonto, NemID, Rejsekort og lignende

Hjælpe og vejlede familier i forbindelse med boligplacering samt hjælpe borgeren med at besigtige boligen, kontakte viceværten eller evt. få sig skrevet op til en større bolig hos boligselskaber

Hjælpe og vejlede ved ansøgning om enkeltydelser og lignende

Hjælpe og støtte ved indkøb samt ved at guide den nyankomne rundt i lokalsamfundet

Rådgive familier om at føre deres fremtidsdrømme i Danmark ud i livet.

Men hos Tolkeservice Danmark mener vi, at der først er tale om god hjælp og vejledning, når alle parter er tilfredse. Derfor er det essentielt for os, at der fra begyndelsen af foreligger en god forventningsafstemning mellem det, den nyankomne borger forventer, og det, vi kan tilbyde. Derfor vil der gennem hele forløbet være en dialog mellem den nyankomne borger, mentoren og vores mentorkoordinator om eventuelle Ændringer og forbedringer. Alt dette vil selvfølgelig fremgå af en ugentlig logbog, der fremsendes til den nyankomne borgers sagsbehandler. Dette gøres for at muliggære en bredere indsigt i den nyankomne borgers livssituation og forhold og samtidig lette sagsbehandlerens arbejde.

Vi har gjort mentorarbejdet lettere for alle parter.

Derfor tilbyder vi at tilrettelægge vores mentorarbejde i en let og overskuelig form, så man tydeligt og præcist kan se, hvilke områder og hvilke ydelser der dækkes og udføres af vores mentorer.

Har du en opgave indenfor mentorer?

Aktuelt

Tolke som mentorer

En del af vores tolke har en almen faglig eller socialpædagogisk uddannelse og erhvervserfaring, der gør, at de ud fra deres uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag kan give særlig støtte og vejledning over en kort eller lang periode til borgere, der taler samme...

20 års jubilæum

Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS fylder 20 år – 1999-2019 En veldreven og velfungerende virksomhed, hvor ideen spirede ved køkkenbordet og sprang ud i fuldt flor i splinternye lokaler i hjertet af Glostrup. Vi er i dag kendt og anerkendt for...

Freelance tolke søges

Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS søger freelanceoversættere- og tolke på følgende sprog over hele Sjælland; Arabisk, berbisk, bulgarsk, fransk, kurmanji, mandarin, nepalesisk, pashto, rumænsk, serbokroatisk, sorani, tagalog, tigrinya og...

Freelancere oversættere søges

Translatørservice Danmark søger freelancer til oversættelser af tekster og dokumenter til og fra dansk. Hvis du har en sproglig uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer, er du velkommen til at sende os din ansøgning for at blive en del af vores oversætterteam. Vi...