Om os

Vi har over 24 års erfaring

Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark er et privat tolke- og translatørbureau stiftet i 1999 for at imødekomme den store efterspørgsel efter professionel og kvalificeret tolke- og oversættelsesbistand, hvilket i dag er firmaets kendetegn. Translatørservice Danmarks | Tolkeservice Danmarks leder er uddannet translatør fra CBS (Handelshøjskolen i København) og din garanti for kvalitet.

Opgaver som kræver autoriserede bekræftelser og legaliseringer tilbydes via vores netværk med translatører i de sprog, hvor der i Danmark findes statsautoriserede translatører. De resterende oversættelsesopgaver udføres af vores uddannede indfødte modersmålsoversættere. I hovedsprogene og de større indvandrersprog samt de europæiske sprog – benytter vi udelukkende tolke og oversættere med en sproglig og faglig uddannelsesbaggrund, der er suppleret med kulturel forståelse, indsigt i tolkeetik og tolketekniske færdigheder samt viden om oversættelses teori og fagterminologi. I de øvrige sprog, hvor der ikke er mulighed for at tage en uddannelse i Danmark, stiller vi krav om, at tolken og oversætteren har det pågældende sprog som modersmål eller er tosproget. Desuden skal oversætteren og tolken have bestået vores interne prøve.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at vi ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.