Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark er et privat tolke- og translatørbureau stiftet i 1999 for at imødekomme den store efterspørgsel efter professionel og kvalificeret tolke- og oversættelsesbistand, hvilket i dag er firmaets kendetegn. Translatørservice Danmarks | Tolkeservice Danmarks leder er uddannet translatør fra CBS (Handelshøjskolen i København) og din garanti for kvalitet.

Opgaver som kræver autoriserede bekræftelser og legaliseringer tilbydes via vores netværk med translatører i de sprog, hvor der i Danmark findes statsautoriserede translatører. De resterende oversættelsesopgaver udføres af vores uddannede indfødte modersmålsoversættere.

I hovedsprogene og de større indvandrersprog samt de europæiske sprog – benytter vi udelukkende tolke og oversættere med en sproglig og faglig uddannelsesbaggrund, der er suppleret med kulturel forståelse, indsigt i tolkeetik og tolketekniske færdigheder samt viden om oversættelses teori og fagterminologi. I de øvrige sprog, hvor der ikke er mulighed for at tage en uddannelse i Danmark, stiller vi krav om, at tolken og oversætteren har det pågældende sprog som modersmål eller er tosproget. Desuden skal tolken og oversætteren have bestået vores interne prøve, som tester den pågældendes indsigt i de forskellige sprogområders samfundsmæssige og kulturelle forudsætninger samt terminologi på både på dansk samt på andetsproget.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Hvis din institution/afdeling ikke allerede har en samarbejdsaftale med Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark, er I velkommen til at kontakte os, hvorefter vi enten kan sende jer et uforpligtende skriftligt tilbud eller komme til et informationsmøde på jeres arbejdsplads for at fortælle jer om de økonomiske og administrative fordele, I kan opnå ved at vælge os som fast leverandør.

Har du en opgave til os?

Aktuelt

Tolke som mentorer

En del af vores tolke har en almen faglig eller socialpædagogisk uddannelse og erhvervserfaring, der gør, at de ud fra deres uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag kan give særlig støtte og vejledning over en kort eller lang periode til borgere, der taler samme...

20 års jubilæum

Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS fylder 20 år – 1999-2019 En veldreven og velfungerende virksomhed, hvor ideen spirede ved køkkenbordet og sprang ud i fuldt flor i splinternye lokaler i hjertet af Glostrup. Vi er i dag kendt og anerkendt for...

Freelance tolke søges

Translatørservice Danmark ApS | Tolkeservice Danmark ApS søger freelanceoversættere- og tolke på følgende sprog over hele Sjælland; Arabisk, berbisk, bulgarsk, fransk, kurmanji, mandarin, nepalesisk, pashto, rumænsk, serbokroatisk, sorani, tagalog, tigrinya og...

Freelancere oversættere søges

Translatørservice Danmark søger freelancer til oversættelser af tekster og dokumenter til og fra dansk. Hvis du har en sproglig uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer, er du velkommen til at sende os din ansøgning for at blive en del af vores oversætterteam. Vi...