Oversættelse

Opgaver som kræver autoriserede bekræftelser og legaliseringer tilbydes via vores netværk med translatører i de sprog, hvor der i Danmark findes statsautoriserede translatører. De resterende oversættelsesopgaver udføres af vores uddannede indfødte modersmålsoversættere. Hvis oversættelsen skal bruges i udlandet, kan vi sørge for at oversættelsen legaliseret i Udenrigsministeriet.

Eksempler på opgaver vi gennem årene har beskæftiget os med:

 • Autoriserede og bekræftede (certificerede) oversættelser
 • Personlige dokumenter (Eksamenbeviser, dåbsattest, kørekort m.m.)
 • Stævninger og domsudskrifter
 • Sagsakter
 • Arvesager
 • Fusionsaftaler
 • Licitations materiale
 • Produktbeskrivelser
 • Medicinske protokoller
 • Årsberetninger
 • Kontrakter
 • Regnskaber
 • Nyhedsbreve
 • Brochurer
 • Hjemmesider
 • Manualer og brugsanvisninger, konceptbeskrivelser. etc.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udøres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Har du materiale eller hjemmeside som du gerne vil have oversat til flere sprog, tilbyder vi at oversætte og opsætte samme materiale til flere sprog / forskellige alfabeter og skrifttegn. F.eks. arabisk, urdu, farsi, mandarin og tyrkisk m.m. Vi leverer oversættelsen i samme layout i det ønskede elektroniske format og evt. trykning.

Bekræftede og certificerede oversættelser

Juridiske oversættelser

Merkantile oversættelser

Tekniske oversættelser

Medicinske oversættelser

Korrekturlæsning