Oversættelse

Opgaver som kræver autoriserede bekræftelser og legaliseringer tilbydes via vores netværk med translatører i de sprog, hvor der i Danmark findes statsautoriserede translatører. De resterende oversættelsesopgaver udføres af vores uddannede indfødte modersmålsoversættere.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udøres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Du kan indhente tilbud på din opgave her: Indhent tilbud.

Eksempler på opgaver vi gennem årene har beskæftiget os med:

Stævninger og domsudskrifter

Ægtepagt

Arvesager

Eksamensbeviser

Dåbsattester

Sagsakter

Brochurer

Årsberetninger

Kontrakter

Regnskaber

Fusionsaftaler

Nyhedsbreve

Hjemmesider

Medicinske protokoller

Licitations materiale

Produktbeskrivelser

Manualer og brugsanvisninger, konceptbeskrivelser etc.