Oversættelse

Opgaver som kræver autoriserede bekræftelser og legaliseringer tilbydes via vores netværk med translatører i de sprog, hvor der i Danmark findes statsautoriserede translatører. De resterende oversættelsesopgaver udføres af vores uddannede indfødte modersmålsoversættere.

Bestil oversættelsesopgave online

Eksempler på opgaver vi gennem årene har beskæftiget os med:

Stævninger og domsudskrifter
Skilsmissedokumenter
Ægtepagt
Arvesager
Eksamensbeviser
Dåbsattester
Sagsakter
Brochurer
Årsberetninger
Kontrakter
Regnskaber
Fusionsaftaler
Nyhedsbreve
Hjemmesider
Medicinske protokoller
Licitations materiale
Produktbeskrivelser
Manualer og brugsanvisninger, konceptbeskrivelser etc.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udøres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Du kan indhente tilbud på din opgave her: Indhent tilbud.