Priser

Både de mundtlige og skriftlige opgaver afregnes som udgangspunkt efter Justitsministeriets gældende takster for området, hvor de skriftlige opgaver afregnes efter linjetakst eller på timebasis. Ved mundtlige opgaver beregnes der endvidere transport- og kørselsgodtgørelse efter gældende satser.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Ingen opgaver er ens, og vores kunder har forskellige behov og deadlines. Derfor er vi til enhver tid parat til at give et uforpligtende tilbud. Kontakt os venligst via telefon eller send dit materiale på e-mail eller via kontaktformularen. Vi vil da vende tilbage snarest med en fast pris og afleveringsfrist for opgaven.

Afbestilling: Ved afbestilling mindre end 24 timer før opgaven, betales for de afbestilte tolketimer -dog ingen kørsel/transporttid.