Priser

Både de mundtlige og skriftlige opgaver afregnes som udgangspunkt efter Justitsministeriets gældende takster for området, hvor de skriftlige opgaver afregnes efter linjetakst eller på timebasis. Ved mundtlige opgaver beregnes der endvidere transport- og kørselsgodtgørelse efter gældende satser.

Prisen for den konkrete mentorydelse afhænger af opgavens karakter og indhold. Du kan til enhver tid få oplyst en præcis timepris ved at komme med en beskrivelse af opgaven.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.

Ingen opgaver er ens, og vores kunder har forskellige behov og deadlines. Derfor er vi til enhver tid parat til at give et uforpligtende tilbud. Kontakt os venligst via telefon eller send dit materiale på e-mail eller via formularen. Vi vil da vende tilbage snarest med en fast pris og afleveringsfrist for opgaven.

Afbestilling: Ved afbestilling mindre end 48 timer før opgaven, betales for de afbestilte tolketimer -dog ingen kørsel/transporttid.