Tolke som mentorer
november 7, 2022

En del af vores tolke har en almen faglig eller socialpædagogisk uddannelse og erhvervserfaring, der gør, at de ud fra deres uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag kan give særlig støtte og vejledning over en kort eller lang periode til borgere, der taler samme sprog som tolken.

Med udgangspunkt i mottoet “fokusering på ressourcer fremfor begrænsninger og mangler” tilbyder vi mentorstøtte til:

  • Nyankomne flygtninge med begrænsede ressourcer, som skal støttes og vejledes i de nye omgivelser her i Danmark. Læs mere om vores særlige indsats for nyankomne borgere
  • Unge, som har særlig brug for støtte og faglig vejledning i skolen og ved start på job, uddannelse eller andet forløb
  • Børnefamilier og enlige forædre, som skal støttes i dagligdagen og i skolesammenhæng
  • Borgere, som har en psykisk lidelse eller nedsat funktion
  • Voksne, som skal starte i virksomhedspraktik, løntilskuds- og fleksjob eller ordinært ansættelsesforhold.
Har du en opgave indenfor tolkning?