Tolkning

Vi har fra starten opereret med mottoet; ”Professionel og Kvalificeret tolke- og oversættelsesbistand

Vi har gennem årene udført tolke- og oversættelsesopgaver til en bred kreds af brugere som strækker sig fra de offentlige myndigheder til erhvervslivet.

Vores samarbejdspartnere er:

– Kommunale institutioner
– Regionale institutioner
– Statslige institutioner
– Ministerier og udenlandske konsulater
– Retslige instanser og advokatfirmaer
– Mellemstore og store virksomheder
– Private- virksomheder og personer

En del af vores tolke yder endvidere bistand til domstolene, rigspolitiet og lokale politikredse.

I hovedsprogene og de større indvandrersprog samt de europæiske sprog -benytter vi udelukkende tolke med en sproglig og faglig uddannelsesbaggrund, der er suppleret med kulturel forståelse, indsigt i tolkeetik og tolketekniske færdigheder samt viden om oversættelses teori og fagterminologi.

I de øvrige sprog, hvor der ikke er mulighed for at tage en uddannelse i Danmark, stiller vi krav om, at tolken og oversætteren har det pågældende sprog som modersmål eller er tosproget. Desuden skal tolken og oversætteren have bestået vores interne prøve, som tester den pågældendes indsigt i de forskellige sprogområders samfundsmæssige og kulturelle forudsætninger samt terminologi på både på dansk samt på andetsproget.