Tolkning

Bestil tolkeopgave online

Vi yder tolkebistand til en bred kreds af brugere som strækker sig fra de offentlige myndigheder til erhvervslivet. F.eks.:

  • Kommunale institutioner
  • Regionale institutioner
  • Erhvervslivet
  • Advokater

En store del af vores tolke yder endvidere bistand til domstolene, rigspolitiet og lokale politikredse.

Vi giver på forhånd garanti for, at både mundtlige og skriftlige opgaver udføres under streng fortrolighed og med største omhu og kvalitetssikring, og at Translatørservice Danmark | Tolkeservice Danmark ikke kræver betaling i tilfælde af kundens berettigede reklamation.